logo Mateřské školky Riegrova

Charakteristika a program

Budova Mateřské školky Riegrova Budova Mateřské školky Riegrova - jiný pohled Budova Mateřské školky Riegrova a dětské hřiště

 

Mateřská škola byla otevřena v roce 1978 a to pavilony A,B a hospodářský pavilon. V roce 1983 byl přistavěn pavilon C.

Právní subjektivita byla škole přiznána od roku 1994. Mateřská škola je školou pavilonového typu, pavilony jsou spojené vnitřní spojovací chodbou. V pavilonech A a B je v přízemí a v 1.patře vždy jedna třída školy se samostatným vchodem do dětské šatny a z ní do třídy. V pavilonu C se v přízemí nalézá tělocvična, sauna a bazén, v prvním a druhém patře vždy jedna třída se samostatným vchodem do dětské šatny a z ní do třídy. Zázemí pro pohybové aktivity v přízemí pavilonu C je v době provozu školy využíváno dětmi školy. Po ukončení provozu je jedenkrát týdně využíváno KAA Brandýs nad Labem pro hru na zobcovou flétnu a v odpoledních a večerních hodinách dva dny v týdnu pro cvičení v oblasti metody pilates Ing. Evě Tamokové.
Všechny čtyři pavilony školy obklopuje velká a prostorná zahrada se vzrostlými stromy, keři,pískovišti a zahradním zařízením, které slouží k pohybovým aktivitám dětí školy.

Školní vzdělávací program mateřské školy má název " Hraj si, ptej se, směj se ".

Chceme dětem vytvořit klidné, bezpečné, pohodové a podnětné prostředí, ve kterém mohou objevovat svět, Chceme dětem pomáhat objevovat svět s laskavostí, vzájemnou rolerancí a důvěrou. Chceme dětem poskytnout dostatečný prostor pro hru a volny pohyb, sladit spontánní a řízené činnosti do určité rovnováhy. Chceme dětem pomáhat získat schopnost být samo sebou, získat základy zdravého sebevědomí a sebejistoty. Chceme dětem ukázat, co vše zvládnou a dokážou. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání - rozvojový ( rozvíjení dítěte a jeho schopností ), hodnotový ( osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost ) a postojový ( získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí ).

Tématické bloky:
1/ Zastav se, rozhlédni a naslouchej
2/ Kouzelný barevný podzim
3/ Od adventu do Vánoc
4/ Zimní radovánky
5/ Narodilo se jaro
6/ Hřej, sluníčko,hřej

Foto dětí ze školky při venkovní aktivitě Foto dětí ze školky na dětském hřišti

 

 
©jc2015 |     |   Login