logo Mateřské školky Riegrova

Provoz školy

Celkem je 24 dětí ve všech třídách pro školní rok 2023/24

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

Režim dne: Pozor, neplést si se školním řádem. Ranní příchod dětí dle školního řádu do 8.30 hodin.
Režim dne je přizpůsoben věku dětí,vychází ze základních potřeb a je upraven tak, aby nedocházelo k poškození fyzického ani psychického zdraví dětí.

06:30 - 08:30 h

- příchod dětí, volné hry, individuální práce s dětmi, rozhovory s rodiči

08:30 - 09:15 h

- tělesná cvičení

09:15 - 09:30 h

- hygiena,svačina

09:30 - 10:15 h

- výchovně vzdělávací činnost ( dle třídního plánu, aktuální situace... )

10:15 - 11:45 h

- pobyt venku

11:45 - 12:15 h

- oběd

12:15 - 12:45 h

- příprava na odpočinek, četba, poslech pohádek, hudby

12:45 - 14:00 h

- odpočinek, relaxace, klidové činnosti

14:00 - 14:30 h

- odpolední svačina

14:30 - 16:30 h

- volné hry, individuální aktivity dětí, kroužky, pobyt na školní zahradě,
  rozchody domů, rozhovory s rodiči při předávání dětí

 
©jc2015 |     |   Login