logo Mateřské školky Riegrova

Aktivity školy

Spolupráce s ÚHÚL - Lesní pedagogika

Spolupráce S PFUK - dle možností mateřské školy a potřeb PFUK Praha.
Pedagogové mateřské školy pomáhají studentům PFUK seznamovat se a orientovat se ve výchovně vzdělávací práci s dětmi na mateřské škole při vedení praxe a to v oblastech tělesné výchovy. Zároveň využívají nových poznatku, které do práce s dětmi na škole naopak přinášejí studenti.

Spolupráce se ZŠ Kostelecká a ZŠ Palachova v Brandýs nad Labem - návštěva 1 tříd obou základních škol, informativní schůzka rodičů s pedagogy základních škol na mateřské škole.

Spolupráce s městskou Knihovou Eduarda Petišky - návštěvy knihovny s dětmi

 
©jc2015 |     |   Login