Aktuality

Sekce- jídelna Sekce- kultura Sekce- ostatní Sekce- výlety Sekce- GDPR

Sekce - jídelna:
Jídelníček
Datum vložení: 11. 10. 2019
14.10. - 18.10.2019
Zobrazit dokument
Jídelníček
Datum vložení: 04. 10. 2019
7/10 - 11/10 2019
Zobrazit dokument
Vybírání stravného a úplaty
Datum vložení: 02. 10. 2019
záloha na měsíc říjen 2019
Zobrazit dokument
Zvýšení stravného
Datum vložení: 15. 04. 2019
Vzhledem k nárůstu cen potravin zvyšujeme od 1.5.2019 cenu stravného o 2,- Kč z 35,- na 37,- Kč za den.

Informace k platbě převodem:

Od září 2014 probíhají platby převodem, pouze rodiče, kteří nesouhlasí s platbou převodem, mohou platit u vedoucí stravování. Přehled plateb a datum splatnosti ( nejdéle do 20.daného měsíce ) jsou vyvěšeny v šatnách na nástěnkách jednotlivých tříd a budou také vyvěšeny na našich internetových stránkách.

Číslo účtu, na který budete platební příkaz provádět : 199 350 277 Kód banky : 0100
Konstantní symbol : 308

Variabilní symbol a částka bude uvedena níže. Platbu provádějte nejpozději 15.každého měsíce (termín splatnosti znamená den, kdy je platba připsaná na účet mateřské školy ). Věnujte pozornost variabilnímu symbolu a částce, kterou platíte, špatně provedená platba nemůže být správně identifikována. Platbu provádíte za každé dítě zvlášť, u sourozenců nelze sčítat, každé dítě má jiný variabilní symbol. Spolu se stravným platíte i úplatu za předškolní vzdělávání. Přidělený variabilní symbol má Vaše dítě po celou dobu docházky do mateřské školy stejný. Jmenné seznamy se na internetové stránky nevyvěšují.

Od 1.9.2014 je možné stravné a úplatu za předškolní vzdělávání hradit i bezhotovostně na účet mateřské školy, číslo účtu, variabilní symbol a částky jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.


Sekce - kultura:
Divadla
Datum vložení: 02. 09. 2019
31.10.2019- Divadlo Škola hrou na druhou /8:45/ 06.11.2019 - Veselé vaření /9:00/ 29.11. 2019 - Adventní kalendář /9:00/

Sekce - ostatní:
Šablony II
Datum vložení: 20. 09. 2019
Projekt EU
Zobrazit dokument
Vnitřní řád školní jídelny
Datum vložení: 06. 09. 2019
2019/2020
Zobrazit dokument
ŠKOLNÍ ŘÁD
Datum vložení: 30. 08. 2019
Školní řád 2019/2020
Zobrazit dokument
Přijetí učitelky MŠ
Datum vložení: 13. 08. 2019
Naše MŠ přijme od září 2019 učitelku MŠ na plný úvazek.
Rozpočet 2019
Datum vložení: 05. 03. 2019
Rozpočet MŠ Riegrova 2019
Zobrazit dokument
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ
Datum vložení: 22. 02. 2019
Školní rok 2019/2020
Zobrazit dokument
Střednědobý výhled
Datum vložení: 21. 01. 2019
Střednědobý výhled 2020, 2021
Zobrazit dokument
ŠVP
Datum vložení: 11. 12. 2018
Školní vzdělávací program
Zobrazit dokument
Koncepce rozvoje
Datum vložení: 07. 11. 2016
Mateřské školy
Zobrazit dokument

Sekce - výlety:
Šestajovice
Datum vložení: 06. 09. 2019
9.10.2019-Šestajovice, třída č.5 a 6
ŠESTAJOVICE
Datum vložení: 03. 09. 2019
15.10. 2019 - Čokoládovna Šestajovice třída č.3 a 4

Sekce - GDPR:
Oznámení o zpracování osobních údajů
Datum vložení: 26. 04. 2019
Oznámení o zpracování osobních údajů - elektronický předzápis
Zobrazit dokument
Zásady zpracování osobních údajů
Datum vložení: 26. 04. 2019
Zásady zpracování osobních údajů MŠ
Zobrazit dokument
GDPR
Datum vložení: 30. 07. 2018
Kontaktní údaje na pověřence
Zobrazit dokument
GDPR
Datum vložení: 30. 07. 2018
Oznámení o zpracování údajů
Zobrazit dokument
 
©jc2015 |     |   Login